Monday, 22 April 2013

FRAME film festival

Jag är glad att meddela att Puss-jage tilldelades två priser under 

Tack till alla inblandade!I am happy to say that my short Puss-jage (Kiss-tag) won two categories at 
FRAME film festival, Mediapoolens award and the Vinjett award.

Thursday, 18 April 2013

FRAME


Frame film festival program. Puss-jage visas lördag den 20:e april mellan kl 16:30 - 18:15 på Aftonstjärnan i Göteborg.

Tuesday, 19 March 2013

Festival

Puss-jage kommer att visas på FRAME film festival på Aftonstjärnan i Göteborg den 20:e April. Ni är välkomna med familj och vänner.

Kiss-tag will be screening at FRAME film festival at Aftonstjärnan in Gothenburg city on the 20th of April.

Thursday, 14 March 2013

festival

Vill även tillägga att Puss-jag kommer att visas med tysk dubbning på SEHSÜCHTE festivalen.

It is worth to mention that Kiss-tag will screen with german voice over at the SEHSÜCHTE  festival.

Tuesday, 12 March 2013

Festival

Puss-jage tävlar i Barnfilms kategorin på SEHSÜCHTE film Festival i Potsdam, Tyskland. Mer info finns här.


Kiss-tag will compete in the Children's category in SEHSÜCHTE film Festival in Potsdam, Germany. You can find more info here.