Tuesday, 19 March 2013

Festival

Puss-jage kommer att visas på FRAME film festival på Aftonstjärnan i Göteborg den 20:e April. Ni är välkomna med familj och vänner.

Kiss-tag will be screening at FRAME film festival at Aftonstjärnan in Gothenburg city on the 20th of April.

Thursday, 14 March 2013

festival

Vill även tillägga att Puss-jag kommer att visas med tysk dubbning på SEHSÜCHTE festivalen.

It is worth to mention that Kiss-tag will screen with german voice over at the SEHSÜCHTE  festival.

Tuesday, 12 March 2013

Festival

Puss-jage tävlar i Barnfilms kategorin på SEHSÜCHTE film Festival i Potsdam, Tyskland. Mer info finns här.


Kiss-tag will compete in the Children's category in SEHSÜCHTE film Festival in Potsdam, Germany. You can find more info here.