Thursday, 14 March 2013

festival

Vill även tillägga att Puss-jag kommer att visas med tysk dubbning på SEHSÜCHTE festivalen.

It is worth to mention that Kiss-tag will screen with german voice over at the SEHSÜCHTE  festival.

No comments:

Post a Comment