Monday, 22 April 2013

FRAME film festival

Jag är glad att meddela att Puss-jage tilldelades två priser under 

Tack till alla inblandade!I am happy to say that my short Puss-jage (Kiss-tag) won two categories at 
FRAME film festival, Mediapoolens award and the Vinjett award.

No comments:

Post a Comment